La Tasca

Si feu la investigació que es proposa podràs ajudar al teu ajuntament a dissenyar les condicions i els elements que ha de tenir l’ecosistema per tal que es desenvolupi amb total autonomia. Per això, heu de fer el següent:

1.    Organitzar-vos en equips de tres persones i repartir-vos la feina, de manera que sigui un treball cooperatiu, on tots aprengueu de tots. Cadascú pot fer-se responsable una tasca concreta dins el treball: tècnic en imatge, en so, informàtic...

2.    Com que hi ha diferents tipus d’ecosistemes terrestres i aquàtics, cada grup de classe treballarà un diferent a la resta d’equips.

Grup 1: Bosc mediterrani

Grup 2: Sabana

Grup 3: Desert

Grup 4: Selva equatoriana

Grup 5: Estepa

Grup 6: Tundra

Grup 7: Escull de coral

Grup 8:  Zones polars

Grup 9:  Riu en el curs baix

Grup 10: Marí

 

1.    Quan sapigueu quin ecosistema us toca estudiar, busqueu i analitzeu tota la informació que necessiteu: situació, factor biòtic i factors abiòtic, relacions tròfiques... , i feu un esborrany en un document en word. També, guardeu totes aquelles imatges que us puguin ser útils per elaborar el vostre treball final.

2.    Elaboreu un document final en un format que us sembli adequat: document escrit en word, power point, panell... per donar a conèixer com és l’ecosistema que heu estudiat, i que els representants de l’Ajuntament puguin conèixer les seves característiques.

3.    Prepareu-vos una exposició oral per tal de donar a conèixer als vostres companys la feina feta, i convèncer als representants de l’ajuntament que el vostre ecosistema és el millor per reproduir al zoològic. També, podeu afegir un vídeo curt sobre l’ecosistema estudiat.

4.    Prepareu una graella per tal de recollir allò que us sembli important dels ecosistemes presentats per altres grups de classe.

 

Be! A partir d’ara comença la tasca d’investigació. Us desitjo un treball profitós i entretingut. Bona sort!

 

Return to the Beginning