El Procés

Activitat 1: Distribució de les tasques del treball a realitzar per cada membre d’equip. He de fer una graella on consti la feina que farà cadascú, els materials que aportarà i els temps per fer-la.

Activitat 2: analitza un mapa (mapa) et servirà per repassar els aspectes generals dels ecosistemes i que et guiaran en el treball posterior.

Ara, ja pot començar a investigar com ha de ser l’ecosistema que has de treballar

Activitat 3: si l’ecosistema que has de treballar és aquàtic, rastreja les pàgines següents per trobar la informació que necessites:

http://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/aguas-dulces/acuatico-ecosistema

http://www.hiru.com/biologia/ecosistemas-acuaticos

http://www.barrameda.com.ar/ecologia/ecosistem.htm

Activitat 4: si l’ecosistema que has de treballar és terrestre, rastreja les pàgines següents per trobar la informació que necessites:

http://www.jmarcano.com/nociones/bioma/index.html#listado

http://www.windows2universe.org/earth/ecosystems.html&lang=sp

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/alumno/2ESO/Energia_ecosistemas/act_invest.htm

http://www.barrameda.com.ar/ecologia/ecosistem.htm

 

 

 

 

 

Return to the Beginning