Avaluació

En l’avaluació d’aquesta webquest es tindrà en compte els següents aspectes:

1. El treball del teu grup, segons el formulari1.

2. El teu treball individualment dins el grup, segons el formulari2..

3. El document final presentat, segons el formulari corresponent: document word, ppt,

4. La vostra l'exposició oral davant dels companys, segons el formularI3.

5. Exercici d’avaluació dels coneixements que has adquirit.

5. La graella que heu elaborat, amb el resum del treball dels altres equips.

6. La autoavaluació del vostre treball d’equip i individual, segons aquest formulari4.

Return to the Beginning