Conclusión

 Enhorabona!!!

·         Espero que us hagi sortit una bon treball.

·         Heu conegut el biòtop i la biocenosi d’un ecosistema; per tant, les relacions que s’estableixen entre els factor biòtics que condiciones els abiòtics.

·         Heu descobert el fluix d’energia, des del Sol fins els elements de l’ecosistema i les relacions tròfiques que participen en aquest fluix.

·         Heu construït cadenes tròfiques.

·         També, heu estudiat les condicions necessàries per construir un ecosistema artificial.

·         Heu segut capaços de fer bones síntesis de diferents informacions.

·         Heu generat un treball en equip i una bona exposició del treball.

 

Ara, us animo a continuar investigant sobre els ecosistemes i, sobretot, com una intervenció sobre un ecosistema per part humana o de forma natural poden influir en el seu equilibri. A continuació, trobaràs enllaços que t’ajudaran a continuar investigant.

·         Article sobre conseqüències de la intervenció humana en un ecosistema:

 http://m.tendencias21.net/Mas-de-la-mitad-de-los-ecosistemas-terrestres-estan-danados-por-la-intervencion-humana_a589.html

·         Web sobre l’ecosistema antàrtic:

http://www.argentinaxplora.com/activida/natural/antartid.htm

·         Pàgina sobre ecosistemes. Web proiecte Aracné. Conté informació sobre contaminació i ecosistemes a Catalunya:

http://www.xtec.es/aulanet/aracne/htmls/mp/index1a.htm

 

Return to the Beginning