Introducció al moviment                                                                  volver página principal

 

 

 

 

1.    ON CAURÀ LA PILOTA?

      Començar a partir d’una discussió en grup-classe sobre moviment i repòs per tal de centrar el tema i conèixer els plantejaments d’inici que té l’alumnat. Aquesta finestra no es pot manipular, és una fotografia. Al final apareixerà com activitat d’autoavaluació.

Observa el vaixell de la figura que es desplaça cap a la dreta amb una velocitat de 20 km/h. Un passatger llança una pilota vertical cap a dalt. En condicions normals, on caurà la pilota, a la seva ma, al mar o sobre el senyor que pren el sol? Raona la teva resposta.

 

 

2.     MOVIMENT I REPÒS. DESPLAÇAMENT.

Amb aquesta finestra es pretén que l’alumnat treballi els conceptes de repòs, moviment, posició,desplaçament i distància.

Posició i desplaçament

Observa com el tramvia es traslada segons el temps. Manipula el punt lliscant que indica el temps i contesta les qüestions següents

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

a) En quina posició es troba als 6 segons?
b) Quina distància recorre des de la sortida fins la parada 3?
c) En quina posició es troba el tramvia si fa fins la parada 3 i torna a la 2? Quina distància ha recorregut?
d) Quan el tramvia es mou amb velocitat de 40 km/h, els dos passatges que es veuen, es mouen o no? Si es mouen, a quina velocitat?

Jesús Isanta, Creat amb GeoGebra

 

3.     DIFERENTS TIPUS DE TRAJECTÒRIES

      En aquesta finestra es poden visualitzar diferents tipus de trajectòries. L’alumnat només ha de reconèixer els diferents tipus de trajectòries. També, que a l’el·líptica i a la circular, el desplaçament en fer una volta és zero.

Quin tipus de trajectòria segueix cada ciclista?

Activa la fletxa d'inici i observa i indica el tipus de trajectòria que segueix cada ciclista.
Desrpès de contestar les qüestions següents, activa la casella trajectòries i comprova si has encertat.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

a) Escriu quin tipus de trajectòria fa cadaun dels quatre ciclistes
b) A quina posició es troba cada ciclista en el t = 0?
c) A quina posició es troba cada ciclista als 90 segons?
d) En quins cassos el desplaçament és nul. (4r)

Jesús Isanta, Creat amb GeoGebra

4.     EQUACIÓ DEL MOVIMENT I VELOCITAT

      En aquesta finestra l’alumnat ha d’intuir la definició de velocitat i establir l’equació del moviment. També com s’exposen les dades d’un experiment a una taula de dades.

Equació del moviment

Mou el punt lliscant que controla el temps, i observa la posició de l'extrem de la roda davantera de la motocicleta.
Si actives la cassella "taula dades" comprovaràs com és el desplaçament de la moto.
Desprès de manipular les variables de la finestra i de contestar les qüestions següents, pots activar la cassella d'equacions i comprovar si has encertat en les teves respostes.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

a)Dedueix la equació del moviment i, desprès, comprova si has encertat.
b) Quina posició tindrà als 50 segons amb la mateixa velocitat?
c) Quin temps li costarà arribar a la posició 40 metres.
d) Varia la velocitat i dedueix l'equació per a cada dada.

Jesús Isanta, Creat amb GeoGebra

 

5.     EL MOVIMENT RECTILINI I UNIFORME

      En aquesta finestra, desprès de fer les manipulacions oportunes, ha de confeccionar un informe sobre el moviment estudiat: reconeixement de variables relacionades a cada gràfica,  descripció i anàlisi de les gràfiques, relació de proporcionalitat entre variables, deducció l’equació del moviment...

Visualitazació de la construcció de gràfiques del moviment

Fent variant el temps (punt lliscant t) observa com es representa el moviment.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

a) Quines magnituds relaciona cada gràfica?
b) Què ens diu cada una de les gràfiques que es formen?
c) Observa l'aplicació de la fórmula de velocitat i indica si es manté la relació quan varia la velocitat.
d) Descriu què passa quan variem la posició inicial.
e) Quin tipus de moviment representa aquesta construcció amb geogebra?
f) Fes un informe descrivint què ens diu aquesta construcció amb geogebra sobre la representació del moviment..

Jesús Isanta, Creat amb GeoGebra

 

6.     Autoavaluació: ON CAURÀ LA PILOTA

      Aquesta finestra pretén ser d’autoavaluació, per tal què l’alumnat sigui capaç de reconèixer i d’explicar tot el que passa. Des de tipus de trajectòries fins a diferenciar moviment i repòs, segons punts de referència. Identificant el paper de l’acceleració en els moviments observats.

Paràmetres del moviment

Un mariner llença la pilota cap a l'aire On caurà la pilota, segons diferents condicions?
Mou els punts lliscants o observa els diferents comportaments de la pilota. Desprès, contesta les qüestions proposades, justificant les tevés respostes.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

1. Quines condicions són necessàries per a que:
a) torni a la del mariner?
b) Caigui davant el mariner?
c) Caigui darrera el mariner?
2. Quina trajectòria veurà:
a) el mariner en cada cas?
b) Una persona de fóra del vaixell?
3. Amb velocitat constant,
a) quina és la posició de la pilota quan l'agafa el mariner?
b) Quina distància ha recorregut el vaixell?
4. En quines condicions el vaixell fa un mru?

Jesús Isanta, Creat amb GeoGebra